تجربه برجام و سَم مُهلک؛ دو رویکرد متضاد!

بصیرت افزایی: تنها چند روز پس از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجرای برجام، که در دیدار با اقشار مختلف مردم بیان فرمودند، اکبر هاشمی رفسنجانی دقیقا دیدگاهی متفاوت از سخنان معظم له را اظهار داشت که نکته قابل تأمل در این سخنان، عدم نزاکت لازم در بیان مطلب بوده است که نه تنها به انتقادهای برجام اشاره دارد بلکه ناقل آن سخن را نیز مورد هجمه قرار داده است! اگر بیان این سخنان از روی جهل و ناآگاهی است که نقطه منفی در رفتار ایشان خواهد بود چرا که ریاست تشخیص مصلحت نظام بایستی نسبت به دیدگاه و سخنان رهبر انقلاب آگاه و جامع باشد چه برسد به اینکه این سخنان چند روز پیش نیز ایراد شده باشد. لیکن اگر این تهاجم کلامی به صورت عامدانه و آگاهانه باشد بایستی جوابگو باشند چه در محضر خداوند، چه در اذهان عموم و چه در فرایندهای قضایی!

رهبر معظم انقلاب:  ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

تجربه برجام به ما می گوید این کار سمّی مهلک است و در هیچ مسئله ای نمی توان به حرفهای امریکایی ها اعتماد کرد.

هاشمی رفسنجانی بهرمانی:  ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

برخی چشم خود را بسته و دهان خود را بـاز می کنند و می گوینـد برجـام سم مهلک است.

 8945612300


آدرس مطلب: http://basiratafzaei.ir/?p=4916
مجله خبری بصیرت افزایی؛ تریبونی برای رویش بصیرت انقلابی