بصیرت افزایی
بایگانی دسته بندی

اجتماعی و فرهنگی- صفحه 75

ارائه آمار دروغین به مردم؛ بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، نه تنها اشتغالی ایجاد نشد بلکه ۱۵۲۰۰۰ نفر نیز بیکار شدند! + آمار

 آمار ۱.۲ میلیونیِ اشتغالزایی روحانی غلط از آب درآمد! ۱.۲ میلیونی که روحانی “سرکار برد” کجاست؟ رئیس‌جمهور در حالی ادعا… …

1 73 74 75 76 77 79
برو به بالا
پوسته وردپرس